Ambulance  praktického  lékaře

Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP 111
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR VoZP 201
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP 205
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví OZP 207
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR ZPMVCR 211
Revírní bratrská pokladna - zdravotní pojišťovna RBP-ZP 213
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda