Ambulance  praktického  lékaře

Poskytujeme tyto služby:

 • preventivní prohlídky
 • měření EKG
 • meření CRP
 • Očkování
 • Tlakový Holter - měření krevního tlaku 24 hod
 • Infuzní terapie
 • Odběry biolog.materiálu
 • Návrhy na lázeňskou péči
 • Řízení pro invalidní důchody
 • Obstřiky
 • Potvrzení na řidičský, potravinářský, svářečský průkaz, zbrojní pas, potvrzení do školy , vstupní
  vyšetření do zaměstnání KAT 1 aj.
 • Péče o diabetiky 2. typu
 • Zdravotní péče pro firmy
 • Posudková činnost